testamente förvaring

Att förvara ett testamente säkert är otroligt viktigt då det endast gäller i original utförande. Har du skrivit ett testamente kan du antingen förvara detta i ett bankfack, hemma i ett kassaskåp eller hos ett företag specialiserat på förvaring. 

Det finns ingen svensk lag som kräver att du måste förvara testamentet på en särskild plats. Men för din egen och dina anhörigas säkerhet är en ordentlig förvaring viktigt. Hittas inte testamentet spelar det egentligen ingen roll vad du har skrivit i det. Har du skrivit ett testamente kan det vara en god idé att ta en kopia på det och dela det med någon du står nära i din familj eller en bra vän. 

När du förvarar ditt testamente är det bra om dina anhöriga vet vart testamentet finns. Det är upptill dom att hitta testamentet om du själv inte angivit vart det finns någonstans. Hittas inte testamentet kanske inte det du som testator får det som du vill. Alltså kan det vara bra att också tala om vad som gäller, göra en bra kopia samt förvara testamentet säkert. 

Olika förvaringsalternativ

Kassaskåp

Vi tycker att det helt klart smidigaste sättet att förvara ett testamente är i ett kassaskåp som du har hemma. Då har anhöriga enklare att hitta testamentet och det ligger i säkert förvar från stöld och brand. Om du ska förvara ett testamente i hemmet rekommenderar vi ett brandsäkert skåp, då ökar chanserna att pappret överlever en brand. Ett kassaskåp kan även användas för flera ändamål, du kanske har fler viktiga pappershandlingar eller dyrbara smycken. 

Bankfack

Ett bankfack kan vara väldigt smidigt och ett säkert ställa att förvara ett testamente på. Det är praktiskt för testamentet då det är inget som aktivt behöver hämtas utan kan ligga kvar där tryggt i förvar. Det brukar inte heller vara något problem för dösbodelägarna att hitta testamentet och få ut det från banken. Nackdelen med bankfack är att fler fack försvinner och det kostar pengar. Ett kassaskåp kan i längden bli billigare än ett bankfack. 

Förvara hos företag

Det finns en del företag som erbjuder förvaring av testamente vilket kan vara smidigt. Ska du förvara ditt testamente hos ett företag bör du kontrollera så att det är ett väl etablerat företag med god historik. Sedan är det också en ekonomisk fråga då denna förvaring kan i längden bli dyrare än ett kassaskåp. 

Vad händer om testamentet försvinner?

Om inte ett testamente finns ska arvet fördelas enligt lag med arvsordningen som gäller. Har det funnits ett testamente som har försvunnit kan du som arvtagare fortfarande reda ut situationen, men bevisbördan ligger på dig som vill använda testamentet. Alltså är det väldigt viktigt att testamentet förvaras korrekt så att inga tvister behöver ske i onödan.