Minska risken för inbrott

Det finns mycket du kan göra för att minska risken för inbrott i ditt hem. Hemlarm, grannsamverkan och tidsinställda lampor är några bra saker som gör att tjuven hellre väljer ett annat hushåll.

Inbrottstjuvar är oftast riktigt osympatiska när det kommer till ditt hem och kastar därför runt allt i jakt på rikedomar. Många som råkat ut för ett inbrott säger att det värsta är integritetsövertrampet, att någon eller några varit i ens eget hem och rotat runt i ens personliga tillhörigheter.  

När det gäller att minimera risken för inbrott ska du försöka göra det så svårt, stressigt och riskabelt för tjuven som möjligt. Det måste inte heller kosta så mycket pengar att utrusta sig från inbrott. Grannsamverkan kostar exempelvis inget men kan bli ett hur bra inbrottslarm som helst! 

Hemlarm

Ett hemlarm ser till att det alltid hålls ett vakande öga över huset även när ingen är hemma. Idag finns det två typer av hemlarm: hemlarm med abonnemang som kontrolleras av en trygghetscentral och sedan hemlarm utan abonnemang som du styr själv. Det finns för och nackdelar med båda.

Hemlarm utan abonnemang

Fördelen med att själv strya och kontrollera sitt larmsystem är främst att integriteten blir väldigt hög, du vet att du har full kontroll på vad som filmas och inte. Dessutom är det mycket billigare än att ha ett hemlarm med abonnemang. De flesta hemlarm man styr själv har dock en betaltjänst om du exempelvis vill kunna lagra bilder i molnet eller zooma videon i mobilen.

Nackdelen med hemlarm utan abonnemang är främst att det vid inbrott inte automatiskt kopplas in en trygghetscentral som sedan kan agera utifrån vad som syns på kamerorna, utan du måste själv ta reda på vad som händer ditt hem och sedan agera utifrån detta. Om du får ett inbrott när du åker utomlands och exempelvis sitter på flyget kan du därför inte agera. 

Hemlarm med abonnemang

Med detta syftar vi på larmtjänster såsom Verisure och Securitas. Detta är larmbolag du betalar för att de ska installera deras egna larmutrustning i ditt hem. Den kopplas sedan upp mot larmbolagets trygghetscentral och ifall larmet aktiveras kopplas de in och kan kolla på kamerorna för att sedan skicka väktare och tillkalla polis om så krävs.

Fördelen är att det alltid finns någon som kan övervaka ditt hus, även om du icke skulle vara tillgänglig med mobilen om larmet går. Nackdelen är att det är dyrare än ett hemlarm utan abonnemang.

Larmbolagen tar mer betalt för hårdvara såsom kameror, rörelsedetektorer och brandlarm, men det faktureras även en löpande månadskostnad på cirka 300 – 400 kronor för trygghetscentralen som finns där redo dygnet runt samt väktare som är ute och åker.  

Vi har skrivit en köpguide om de bästa hemlarmen utan abonnemang som du kan läsa ifall du vill hitta bra paket att köpa samt läsa vilket larm som är bäst för dig! 

Varför hemlarm skyddar hemmet

Hemlarms främsta effekt är att verka avskräckande för tjuven. När en tjuv ser att ditt hem har larmdekaler så vet de om att de arbetar under en extra stor tidspress samt att de riskerar att bli filmade och senare identifierade. 

Om du bor i ett område där vissa har hemlarm och vissa inte kan du räkna med att många inbrottstjuvar väljer hemmen utan larm. Med ett larm stämmer du därför många. En till anledning till att hemlarm faktiskt fungerar är för att du underrättas om ett pågående inbrott och att väktare och polis kan skickas snabbt. 

Lägg inte ut på sociala medier när du åker utomlands

Många lägger idag ut på Instagram och Facebook att de befinner sig utomlands. Detta vet tjuvar om och kan därför om de misstänker att ett hus kommer stå tomt under en längre tid kolla upp dig som ägare på sociala medier för att se om du är utomlands eller ej. 

Om du vill lägga upp från semestern är det därför bättre att göra det i efterhand när ni kommit hem! Denna punkt leder även in oss på nästa…

Få huset att se bebott ut

Tjuvar har många knep för att avgöra om huset är tomt eller inte. Det första de gör är att spana in hur det ser ut med lampor. Är de tända under kvällen eller släkta? Det är därför smart att skaffa timer som tänder och släcker vid olika tidpunkter för att skapa en naturlig belysning i huset även när du inte är hemma.

Tjuvar kan även beträda din tomt för att exempelvis lägga en sopkvast framför ytterdörren. Om sopkvasten ligger kvar någon dag senare vet de även att ingen rör sig vid huset. Be därför en granne eller annan bekant att komma och titta till huset med jämna mellanrum, samt vattna blommorna.

Att skapa en kultur med en granne där man vaktar varandras hus när man åker bort kallas för grannsamverkan och är väldigt förebyggande för brottslighet. Det är även ett givande och tagande där du får ställa upp för att sedan få tillbaka.

Lampor med rörelsedetektor

Att ha utomhusbelysning som tänds när någon rör sig framför den är ett bra sätt att minska risken för brott. Tjuven ljus eftersom det ökar risken för att någon ska se det pågående brottet och påkalla polis, men även för att bli identifierade. Skaffa därför en bra utomhusbelysning som tänds när någon kommer gåendes.

Grannsamverkan

Som du var inne lite grann på tidigare är grannsamverkan ett superbra sätt för att motverka inbrott. En grannsamverkan innebär att man håller lite koll på varandra bostäder, främst när någon åker iväg. Då handlar det om att kika lite extra på tomten ibland, ta in posten, tända någon lampa eller kanske vattna blommorna.

Om en inbrottstjuv på jakt efter bra hus att göra inbrott i ser att ett kvarter har en aktiv grannsamverkan via skyltar som sitter uppe så verkar det avskräckande. Det i kombination med ett bra hemlarm ökar alltså hemsäkerheten mycket! 

Undvik stora täta häckar

En tjuv älskar att kunna arbeta ostört utan att grannar ser. Att en tomt är omgiven av stora täta häckar är exempelvis en ökad risk. Försök därför att ha viss insyn till huset så att det går att upptäcka utifrån om det blir inbrott. Ett hus som ligger skyddat är alltid mer benäget att åka ut för stöld! 

kommunikation kris

Kommunikation under kris

Ponera att elen försvinner, mobilnät och internet blir svajigt. Då blir kommunikationen begränsad och du som privatperson har ingen aning om vad som händer i

Läs mer»